TAROTOVÁ KNIHA - ve dvou verzích - bez karet jako Svět tarotu a s kartami jako Základní tarot.

ROZHOVOR: Benjamin Kuras: Evropa má osud ve svých rukou

28. srpna 2016 v 13:12 | Renata a nakladatelství Eminent |  Osobnosti
S dovolením si i na své stránky dám rozhovor, který jsem učinila s Benjaminem Kurasem. Má na trhu novou knihu, Poslední naděje civilizace, o které si tu v příštím týdnu napíšeme a také o ni budeme soutěžit. Je čtivá, až strhující... a i když vás třeba politika nezajímá, tak vás přivede na zvláštní a smysl dávající myšlenky. A pokud vás současná situace s Evropou zajímá, o to větším soustem tato kniha (i rozhovor) bude. Protože i odpůrci názorů B. Kurase si mohou udělat obrázek z druhé strany...
Protože stále platí, že pokud s něčím nesouhlasíš, o to víc se o to zajímej...

Rozhovor byl pro web topvip.cz a může se s autorovým svolením objevit i jinde.

Kniha Poslední naděje civilizace je velmi hlubokým pohledem nejen do historie Evropy, ale také studií psychologickou, která nám osvětlí důvody, proč se asi žene Evropa do záhuby. A i ten, kdo se o politiku příliš nezajímá, zůstane u této dech vyrážející knize tak dlouho, dokud ji nepřečte. A nelze říct, že se po jejím dočtení dech popadne. Ono to všechno až nepříjemně dává smysl.
Vše se zjednodušuje a často se říká, že za vším tím ohrožením Evropy je prostě a jednoduše islám. Ale Vy jste v této knize ukázal islám i z jiného úhlu pohledu a v podstatě ho rozdělil na ten novodobý, naprosto zvrácený, a na ten, který byl kdysi dávno před staletími? Kde se tam, v tom vcelku normálním náboženství udál ten příšerný vývoj, který vidím dnes?
BK: Ono je to historicky trochu komplikovanější a zkusím to sdělit co možná nejsrozumitelněji a nejstručněji. Ten islám dávný, tedy pradávný, původní, ze 7. století, je v podstatě válečný plán chuďasů z arabské pouště na ovládnutí a oloupení bohatších zemí, jako tehdy Byzanc a Persie. Je to plán - zvaný džihád, bohem posvěcená povinnost dobývat svět a šířit víru - tak dokonalý a na tehdejší dobu strategicky ultramoderní, že těm pouštním válečníkům umožňuje během tří generací ovládnout celou severní Afriku po Španělsko na jedné straně a k hranicím Číny na druhé. Pak nastává doba jakéhosi osvícení, přesněji možná řečeno oslnění těmi podmaněnými a vyspělejšími kulturami, přebírání jejich vzdělanosti a vstřebávání jejich vědění do islámu. Tomu fandí několik generací zvídavých islámských panovníků, na jedné straně v Bagdádu, na druhé v Cordobě a porůznu mezitím třeba v Samarkandu a Buchaře. Pěstují jakousi formu "multi-kulti", která obohacuje, ale zároveň rozmělňuje či zmírňuje čili humanizuje a sekularizuje přísné a kruté poselství "čistého" koránského sdělení. Trvá to dvě či tři staletí, než se ty vstřebané kulturní vlivy vyčerpají a nahrazuje je opět ona přísnost a strohost doslovného - čili agresivního - výkladu islámských posvátných textů. Zastavuje se vědecký, kulturní a politický dialog, zpřísňují se tresty za kacířství a rouhačství, dnes bychom řekli disent. A tím samozřejmě zaniká tvořivost. To jsme někde ve 13.-14. století, zrovna v době, kdy se naopak probouzí tvořivost Evropanů, která velmi rychle antikreativní islám předežene a ekonomicky a později i vojensky převálcuje. Mezitím ale tureckému islámu padá za kořist celá Byzanc včetně kousku Evropy, jedna celá větev evropské civilizace zaniká a zůstane z ní do budoucna prakticky jen Rusko. Ve Španělsku se během těch sedmi staletí "zlatého věku" střídají občasná období osvícenosti a určité míry tolerance s obdobími masakrů a zotročování křesťanů a Židů - viz třeba známý masakr 4.000 Židů v Granadě nebo fakt, že slavnou Alhambru stavělo 10.000 křesťanských otroků. Islámské útoky na západní Evropu - částečně z Turecka Balkánem, částečně ze Severní Afriky v podobě pirátského drancování přístavních měst, masakry místních obyvatel a odvážení otrokyň do harémů - pokračují téměř nepřetržitě až do 19. století, kdy Evropské mocnosti dobývají islámské země a nastolují tam určitou formu evropského osvícenského sekulárního politického uspořádání. Islám pacifikují, čili vnucují mu mír silou. Mezitím daleko na východě vzniká klidnější a mírnější, tedy méně agresivní forma islámu naroubovaná na buddhismus a hinduismus, v Indonésii a Malajsii. Pacifikace islámu a jeho vstřebávání do světové civilizace vydrží do druhé poloviny 20. století, kdy se opět probouzí onen přísný a doslovný prapůvodní výklad islámských textů, se všemi těmi prvky válečnickými, agresivními a dobyvačnými. Tedy to, čemu já říkám islám "radikální", což znamená vracející se ke svým kořenům (radix, latinsky kořen). Jinak řečeno též to, čemu se rádo chybně říká "islamismus" a trochu přesněji "politický islám". Ten "neradikální" čili "umíněný" islám takových těch "normálních" muslimů je jednoduše islám "zředěný", který ty agresivnější prvky islámských textů ignoruje. Podobně jako křesťanství a judaismus, ovlivněné humanismem a osvícenstvím, ignorují krutá biblická přikázání jako pálení čarodějnic, kamenování nevěrnic nebo zabíjení pohanů a modloslužebníků. Náš dnešní problém s islámem je ten, že té radikalizaci jsme nechali volný průchod a ona do toho "umírněného" islámu protéká, zaplavuje ho a mění ho v nepředvídatelného a smrtícího nepřítele. Naivně si při tom představujeme, že ta radikalizace je nějaká marginální úchylka, zatímco ona se pokládá za hlavní proud. Chyba z velké části naše vlastní a přispěli jsme k ní svržením sekulárních diktátorů, kteří sice byli podle našich demokratických norem "neapetitní", ale onu radikalizaci drželi na uzdě - šáh Páhlaví v Iránu, Sadam Hussein v Iráku, Kaddáfí v Libyi. Pramení to ze základního a hlubokého nepochopení, že na rozdíl od ostatních náboženství, islám nepřijal osvícenskou sekularizaci a humanizaci a vrací se ke svému původnímu dobyvatelskému poslání. A z naivní víry, že když někde svrhneme diktaturu, následky budou automaticky demokratické a humanistické.

A co vůbec vede cizince, mladé Francouze, Angličany apod… vlastně rodáky z těchto zemí, aby se přidali k něčemu tak zvrhlému jako je zabíjení ve jménu… no v jakémkoliv…?
BK: Na toto téma se toho už hrozně moc namudrovalo, bez velkého výsledku. Já na to mám odpověď velice jednoduchou. Zradikalizovaný islám nabízí mladým muslimům, často zamindrákovaným vůči okolí, vidinu, že budou celému světu vládnout a z těch, kdo dnes vládnou jim, si nadělá otroky, sluhy, či podřadné poddané. Nic atraktivnějšího si nikdo nepotřebuje vymyslet. Na tom islám staví svůj úspěch po celé dějiny. Stejně tak se podobná mládež dávala k nacismu a komunismu.


Už v předchozí knize Jak zabít civilizaci, jste naznačil, že je to víra, která zakazuje veškeré radosti, plodí ve výsledku frustrované a zlostné jedince, svou roli hraje v těchto islámských zemích i přelidněnost a příbuzenské plození dětí, což má vliv na již vrozenou, nebo časem získanou inteligenci, a to i tu emoční. Když je to takhle,… nedokážu pochopit, proč něco tak nepochopitelného má takovou podporu, dokáže se tak moc šířit jako rakovina Evropou? Je to opravdu jen to slíbené království nebeské, které přijde po smrti… to se mi nechce věřit….
BK: Je to hlavně ta už zmíněná vidina vládců nad světem. A jako všechny takovéto vidiny, se k tomu rekrutují ze všech nejvíc ti frustrovaní, vzteklí a závistiví. Ale nesouvisí to nutně se stupněm inteligence. Je mezi nimi spousta vysokoškoláků. Ta jedenáctka sebevrahů nabourávající letadly newyorská dvojčata byli skoro všichni vysokoškoláci. Ale opět to není nic výjimečného. Vzpomeňme, kolik vysoce vzdělaných lidí se zapojilo do nacismu a komunismu, stačí za všechny uvést filozofické giganty existencialismu Heideggera na jedná straně, a Sartra na druhé. K tomu se dnes ještě přidává několika generacemi neomarxistických pedagogů vštěpovaná nenávist k demokracii, kapitalismu a všemu co tvoří základy západní civilizace. Proto má islamizace Evropy takovou, nám nepochopitelnou, podporu západních intelektuálů - v Americe stejně jako v Evropě.
Pokud připustíme, že jsme na konci, že Evropa bude za čas plně kolonizovaná. Co dál? Evropa jednoho dne přestane stačit…. Přijde expanze islamizace do Asie, do Ameriky, Austrálie?
BK: Jestli ji nezastaví Evropa, nezastaví ji nic. Jenže ona se ta islamizace nakonec zničí sama sebou, protože (ten radikální) islám je v trvalé válce se vším, včetně souvěrců, u nichž jedna parta bude stále na druhé partě nacházet odchylky a úchylky a kacířství a rouhačství. Tím se samozřejmě zničí celý svět. Džihád je nepřetržitý boj proti všemu, co se tomu či onomu pravověrnému džihádistovi nelíbí. Takže Evropa má teď zcela zásadní povinnost zachránit svět před zkázou.
Napadlo mě často, proč tímhle je dotčena Evropa a nikoliv země přímo sousedící a názorově podobné. Jako například Saudská Arábie… Ona se asi umí dobře chránit, že?
BK. Saúdská Arábie tím právě postižená je a do značné míry to ve světě řídí, přinejmenším financuje. Tam ten "radikální" islám nikdy nezažil žádnou "deradikalizaci". Má své vlastní radikály a nepotřebuje žádné další. A že se chrání před migrací? Dělá to proto, aby tu migraci posílala k nám a nabízí jí financovat mešity. Šířit islám do světa je její svatá povinnost strážce islámských svatyní.

Mimochodem jsem už velmi dlouho neviděla žádnou zprávu o tom, jak je na tom zkrachovalé Řecko? Nejsou tedy ty "zchudlé" země tím nejlepším cílem?
BK: Já se už nejmíň dva roky pokouším v článcích a knížkách nabízet "řecké řešení". Totiž vyčlenit několik z té tisícovky řeckých ostrovů na internaci a izolaci migrantů, základní péči o ně a příslušné kádrování, které by rozlišilo skutečné uprchlíky s nárokem na politický azyl od ekonomických migrantů a džihádistů. Financovalo by se to celé z fondů EU, dalo by to práci tisícovkám nezaměstnaných Řeků, splatilo by to řecké dluhy. Místo toho debilně platíme drzé, chamtivé a výhružné Turky, z nichž se rapidně stávají naši nepřátelé, s kindžálem na našem krku.
To je jistě efektivní řešení, ovšem jinak to jsou informace, které opravdu burcují. Děkuji Vám za rozhovor a přála bych si, aby Vaše další kniha směla být o něčem optimističtějším… Každopádně je ale kniha Poslední naděje civilizace velmi podrobným textem plným souvislostí a dedukcí, jež nenechají v klidu vůbec nikoho…

Foto: archív autora
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Hradečnice Hradečnice | 29. srpna 2016 v 21:39 | Reagovat

Moc se na tu knížku těším, právě čtu tu první. Nerozumím tomu, co se v Evropě a okolí děje a autor to pěkně srozumitelně popisuje. Všem doporučuji!

2 Eset Eset | 30. srpna 2016 v 0:26 | Reagovat

Nabidni zakomplexovanemu, neuspesnemu a  vetsinou negramotnemu ubozakovi vidinu moci, penez a nadrazenosti, a on ochotne udela cokoliv, vetsinou jeste vic, nez je po nem zadano. Stredoveke krestanstvi taky nebyla zrovna ruzova zahrada, viz. napr. inkvizice atd, jenze na rozdil od islamu proslo reformou. U islamu je jakakoliv reforma nemozna, protoze koran, jako jeden z peti piliru islamu, je nemenny a nedotknutelny, jeho verse nesmi byt nikym zmeneny. No, a zivot kazdeho muslima je presne nalajnovan podle koranu. Takze asi tak.

3 umodrekocky umodrekocky | Web | 30. srpna 2016 v 20:13 | Reagovat

No, závěr jsem si ze všech tří knih pana Kurase udělala takový, že ať se na to díváme jakkoliv, tak  lidstvo je prostě odsouzeno k vymření. Sice máme kdeco, ale mozek, soucit a zdravej rozum bohužel chybí.

4 fast fast | E-mail | Web | 12. září 2016 v 18:39 | Reagovat

Hello!

5 MoisesBiorn MoisesBiorn | E-mail | Web | 4. května 2017 v 15:03 | Reagovat

when was viagra introduced

      <a href=http://viagraprofessionalnvz.com/>generic viagra online</a>

    <a href="http://viagraprofessionalnvz.com/">viagra</a>

    tomar viagra medicamentos

6 AndyBiorn AndyBiorn | E-mail | Web | 8. května 2017 v 9:37 | Reagovat

wow look it viagra now online

      <a href=http://viagraonlinenvz.com/>viagra buy</a>

    <a href="http://viagraonlinenvz.com/">viagra generic</a>

    where purchase viagra

7 MoisesBiorn MoisesBiorn | E-mail | Web | 9. května 2017 v 15:29 | Reagovat

click here buy canadian cialis

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis without a doctors prescription</a>

    foros cialis

8 DemidBiorn DemidBiorn | E-mail | Web | 28. května 2017 v 8:43 | Reagovat

cialis 100 mg generic

      http://buygvcialisonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis generic</a>

    comprar cialis con mastercard

9 CoreBiorn CoreBiorn | E-mail | Web | 9. června 2017 v 1:54 | Reagovat

compre cialis en espana

      http://buyacialisonline.com/ - cialis 20mg

    <a href="http://buyacialisonline.com/">generic cialis</a>

    visit our site buy 5mg cialis

10 MoisesBiorn MoisesBiorn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 5:04 | Reagovat

flomax cialis

      http://buycialistonline.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis online</a>

    prix medicament cialis canada

11 AndrewBiorn AndrewBiorn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 13:55 | Reagovat

personal loan oklahoma city

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    cash checking stores

12 MoisesBiorn MoisesBiorn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 19:24 | Reagovat

1500 dollar loan with bad credit

      http://fastcashisok.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://fastcashisok.com/">payday loans</a>

    cash advance Miss.

13 LiosBiorn LiosBiorn | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 14:09 | Reagovat

visit our site cialis buying

      http://genericialisasonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">buy cheap cialis</a>

    cialis venta peru

14 Fammix Fammix | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 5:32 | Reagovat

vasotec allergy cialis pills
<a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cialis online</a>
yasmin ed tabs cialis pills buy
<a href="http://buylcialisrxonline.com">cialis online</a>

15 Elorway Elorway | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 5:25 | Reagovat

viagra upset stomach
<a href=http://buylviagrarxonline.com/>buy generic viagra</a>
when does viagra become generic
<a href="http://buylviagrarxonline.com/ ">generic viagra online</a>

16 YuliaBiorn YuliaBiorn | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 15:46 | Reagovat

cialis bon marche

      http://canadiangcialisonline.com/ - cialis

    <a href="http://canadiangcialisonline.com/">buy cialis</a>

    60 mg cialis online

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Články je možné po domluvě s redakcí používat ozdrojované i jinde. Fotografie, není-li uvedeno jinak, jsou z redakčního archívu nebo z fotobanky Pixabay či Pinterest.

Chcete tu publikovat článek nebo si ho chcete půjčit? KLIDNĚ: pište na rpetrickova@centrum.cz (pro výklady používejte email modracesta@seznam.cz)
Moje profesní stránky: www.petrickova.cz A chcete-li ode mě profi články jen pro sebe, upravit text, udělat redakční práce, ozvěte se také.